Kom og Dans Danmark søger en Administrativ medarbejder

Vi søger en person, som trives ved struktur, og er god til at lave struktur i bestyrelsesopgaver, administration og foreningens drift, samt vedligeholde struktur. Det forventes, at personen vi søger er bekendt med Kom og Dans Dammarks ide og værdigrundlag.

Den administrative medarbjeders overordnede rolle er at være indgangsdøren til Kom og Dans Danmarkfor for medlemmer og nye dansere.

Personen, som vi søger, må gerne have nogen erfaring med dokumenthåndtering, dokument deling og arkivering.. Der forventes almindeligt kendskab til gængse Office programmer og mail arkivering.

Kendskab til brug af Facebook og evt. Instagram vil være en fordel men ikke noget krav. Lyst og interesse for at vedligeholde hjemmeside vil ligeledes være en fordel, men ikke noget krav. Vi har mange forskelligt artede administrative opgaver, og der vil være tid til introduktion og til oplæring i opgavernes indhold.

Giver denne korte introduktion lyst til at vide mere om opgavernes art m.v. så kontakt Kom og Dans Danmark, ved formand Vagn Andreasen på mail: va@aars.dk

Det forventes, at hovedparten af opgaver vil kunne afvikles i fritid uden for normal arbejdstid. Forventet arbejdstid ca. 2 timer pr. uge. Arbejdstimer samt kørsel til eventuelle møder honoreres.